Lokale Historier / Søanlægget i Farsø
 
 
Jernbanen

Søanlægget i Farsø

I forbindelse med arkivets åbent hus arrangement den 14. maj kunne Jens Dollerup berette følgende om søanlægget i Farsø:

Anlægget er anlagt i slutningen af 1920'erne begyndelsen af 1930'erne.

Øen ude i søen blev etableret på initiativ af Poul Sørensen, kaldet ”Apparat-Poul” på grund af hans interesse for at bygge særprægede apparater og anordninger. Anledningen til at lave øen var, at svanerne ikke kunne have deres rede i fred.

Der blev etableret en ring af pæle omkring øen, og så fik folk ellers besked på at komme med deres haveaffald, så det kunne bruges til opfyldning. Om vinteren, når søen var tilfrosset, skulle børnene tage de små pinde med ud og lægge i ringen af stolper. En hest blev brugt til at række store stammer ud til øen.

I løbet af 3-4 år var øen så fast, at den blev ”oven vande”. Svanerne fandt sig hurtigt til rette og brugte øen som redeplads i mange år.

I en periode har svanerne været væk, men her i år 2011 er der atter svaner i anlægget, og man kan spændt følge, om de også vil få unger.

 

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn | Torvet 1, 9640 Farsø  | Tlf.: 24 85 12 70 | lafarsoe@gmail.com