Jernbanen
Tordenkalven

Bestyrelse pr. 7. marts 2018

Bendt Thorup, formand

Søren Ebdrup, næstformand

Bodil Nielsen, arkivleder

Torben Guldager, kasserer

Ole Rieks, sekretær

Suppleant: Ole Jensen

 

Lokalhistorisk Arkiv for Farsø Kommune blev oprettet i ejendommen Søndergade 48 i 1976. I ejendommen var der samtidig turistkontor og mindestue for forfatteren Thit Jensen.

Efter ibrugtagning af nyt rådhus blev ejendommen Søndergade 48 afhændet til Lions Club, renoveret og lavet til museum for forfatteren Johs. V. Jensen.

Derefter fik Lokalhistorisk Arkiv lokaler i kælderen i den gamle administrationsbygning Torvet 1. I dag har vi opbevaring af arkivalier i et lokale under administrationsbygningen på Th. Eriksens Vej. Desuden råder arkivet over møde- og kontorlokaler på adressen Torvet 1 i Farsø. Altså i den gamle administrationbygning midt i byen, hvor vi har fået flotte lokaler.

Hvad gemmer der sig så i et lokalhistorisk arkiv? Det kan besvares med, at det er træk af Farsø by og omegns udvikling i tekst og billeder, der dækker den tidligere Farsø primærkommune.

Lokalhistorisk Arkiv drives som en forening med fem mands bestyrelse. Et medlemskab koster 75 kr. for enkeltpersoner og 100,- for virksomheder og husstande.

Arkivet modtager tilskud til lokaler, lys og varme fra Vesthimmerlands Kommune.

 
Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn | Torvet 1, 9640 Farsø  | Tlf.: 24 85 12 70 | lafarsoe@gmail.com